JOG サイトニュース

瞬断しました.

 
Nutzerbild Iseki Fumikazu
瞬断しました.
von Iseki Fumikazu - Mittwoch, 24. August 2016, 12:59
 

8/24 12:40 ごろ,電源が瞬断してサーバが一時停止しました (+_+